Entreprenad

Duktiga maskinförare, erfarna platschefer och rätt maskiner ger dig trygghet, säkerhet och produktiva timmar.

Som underentreprenör hjälper vi dig med trädfällning, jord- och bergschakt, losshållning, krossning och terrassering.

Tjänster som säkrar dina projekt

Produktion & Återvinning

Närheten till våra byggmaterialstationer sänker kostnaden i dina projekt.

Våra egna anläggningar erbjuder dig kross- och jordprodukter, betong, fyllnadsmassor och rationell återvinning.

Lokal produktion och återvinning

Maskin & Transport

Vi löser ditt behov av anläggningsmaskiner,
lastbilar och bränsle.

Stort som smått. Och allt däremellan. Hos oss får du lätt
att hitta rätt.

Rätt resurser för varje uppdrag

Medarbetare

Fler kontaktpersoner

Fredrik Loggin

Affärsområdeschef Entreprenad

Tel. 08-514 401 13
Skicka epost

Michael Haddleton

Michael Haddleton

Affärsutvecklare

Tel. 08-514 401 33
Skicka epost

Pär Söderblom

Pär Söderblom

Affärsområdeschef Maskin & Transport

Tel. 08-514 401 06
Skicka epost

Mikael Graffman

Mikael Graffman

Verkställande direktör

Tel. 08-514 401 80
Skicka epost

Martin Albertsson

Affärsområdeschef

Tel. 08-514 401 67
Skicka epost

Jenny Haddleton

Personalchef

Tel. 08-514 401 23
Skicka epost

STÄNG