Med el-vägar minskar vi koldioxidutsläppen med 100%

Med el-vägar minskar vi koldioxidutsläppen med 100%

I projektet eRoadArlanda arbetar vi med att förverkliga framtidens elvägar. Vår lösning baseras på konduktiv teknik där en elskena i vägbanan driver och laddar fordonen under resan. Projektet är en del i Trafikverkets förkommersiella innovationsupphandling där vi utvecklar
och testar tekniken. Tillsammans med alla samarbetspartners har vi byggt en testbana mellan Arlandas fraktterminal och Rosersbergs logistikområde. En sträcka på 10km varav 2km elektrifieras med en el-skena i vägen som fordonen drivs och laddas med under resan. Vi på ABT äger transporten, ansvarar för driften och chaufförer bland annat.

Satsningen på projektet eRoadArlanda ligger i linje med regeringens mål om en fordonsflotta oberoende av fossila bränslen till 2030–2050 och ska bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft. Lastbilen körde sina första vändor godstrafik i oktober 2017 och efter fyra vändor med gods hade vi totalt 37% laddning kvar i batterierna. Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth beskriver projektet som både spännande, bra, världsledande och klimatsmart.