Anläggningar

Anläggningar

ABT Bolagen har i Stockholmsområdet 3 anläggningar. I Största möjliga mån försöker vi återanvända det inkommande materialet genom att bearbeta det så lite som möjligt.

Våra erfarenheter sträcker sig över vitt skilda områden som byggnation av golfbanor, skidanläggningar, rekreationsområden, industriområden och förbättrad jordbruksmark.

Vi har flera återvinningsstationer runt om i Mälardalen. Det optimerar transporterna då vi tar emot schaktmassor från dig och berörda kommuner.

Ullna, Täby

ABT har sedan år 2000 drivit denna anläggning som tidigare även innehöll deponi.
Idag hanteras asfalt, betong, jord och bergmassor. Dessa material förädlas och blir beståndsdelar i de produkter som skapas för marknaden i form av kross- och jordprodukter.

Hela deponiområdet har kommunen för avsikt att i framtiden kunna använda som ett rekreationsområde. I denna process är vi på ABT kommunen behjälpliga för att tillsammans kunna skapa de bästa förutsättningarna.

Öppettider Ullna:
Mån-tors kl 6:30-16
Fredag kl 6:30-13

Adress. Arningevägen, Arninge
Kontakt vågpersonal: 08-514 401 59

 

Kungsängen, Upplands Bro

Verksamheten har funnits sedan 2016 då vi påbörjade intag av berg från omkringliggande byggprojekt. På anläggningen i Kungsängen tar vi emot entreprenadberg som förädlas och återförs ut på marknaden till närliggande byggprojekt.

I Kungsängen finns det ett ABT Café där chaufförer, åkare och kunder är välkomna in för att äta, dricka och umgås.

Öppettider Café Kungsängen
Mån-tors kl 6:30-16
Fredag kl 6:30-13

Adress: Pettersbergsvägen, Kungsängen
Kontakt vågpersonal: 08-514 401 71

 

Eds, Upplands Väsby

Ni har väl inte missat att vi även har en anläggning inne på Eds där vi säljer krossmaterial och har möjlighet att ta emot material för en planbyggnation.

Öppettider Eds
Mån-tors kl 6-16
Fredag kl 6-13

Adress: Återvinningsvägen 1, Upplands Väsby
Kontakt vågpersonal: 08-514 401 71

 

STÄNGD – Norrsätra, Sollentuna

Norrsätra stängdes vid årsskiftet 2023/2024.

På anläggningen Norrsätra tar vi idag emot entreprenadberg som förädlas och återförs ut på marknaden. Platsen där verksamheten bedrivs ligger inom utvecklingsområdet Väsjön, vilket vi exploatering skapar stora förutsättningar för att kunna minska transporterna och därmed utsläppen till miljön. Inom Väsjön förbereds det för cirka 4 400 bostäder och första inflyttningen beräknas ske 2019 och pågå till 2028.

I Norrsätra finns det ett ABT Café där chaufförer, åkare och kunder är välkomna in för att äta, dricka och umgås.

 

 


Example photo

Jens Asp

Försäljningschef
Example photo

Johan Engberg

Kalkylchef
Example photo

Lars Vernersson

Säljare