Entreprenad

Entreprenad

Perspektiv och precision

Fråga oss först! Hos oss möter du en tradition av nytänkande.
I över 30 år har vi drivits av nyfikenhet, omsorg och nya perspektiv.

Vi riktar oss till dig som behöver en kvalificerad underentreprenör i dina schaktentreprenader.
Därför möts vi inte som konkurrenter, utan för att förvandla utmaningar till ömsesidig konkurrenskraft.

Omsorg i kubik

Vi vet att du bryr dig. I kvalitetssäkringen ingår att vi levererar våra tjänster med omsorg om både kvalitet, säkerhet och miljö.

Vi vill vara en partner som du och dina kolleger kan trivas och utvecklas med. Detsamma gäller relationen till våra maskinförare, chaufförer, platschefer och övriga medarbetare. Varje dag bygger vi långsiktigt för både människor och miljö.

Komplett, tryggt och enkelt

Våra rutinerade platschefer planerar och genomför varje uppdrag i nära samarbete med dig, så att leveransen genomförs med rätt resurser, i rätt tid och på rätt plats.
Det ger tidsvinster och kostnadsbesparingar som gynnar alla.

Du får hjälp med allt från planering och arbetsledning till trädfällning, jord- och bergschakt, losshållning, krossning och terrassering. För att ytterligare underlätta ditt arbete använder vi gärna AMA-koder.


Example photo

Fredrik Loggin

Affärschef Entreprenad & Transport
Example photo

Andreas Åström

Projektutvecklare
Example photo

Stefan Mårtensson

Affärsområdeschef Entreprenad
Example photo

Johan Westberg

Platschef
Example photo

Henrik Jansson

Projektingenjör
Example photo

Mats Kilsgård

Platschef
Example photo

Martin Karlsson

Platschef