Om ABT

Om ABT

ABT Bolagen är en trygg och miljömedveten partner till bygg- och anläggningsbranschen i regionen. Vår tyngdpunkt ligger på en specialiserad roll inom entreprenad-, maskin- och transporttjänster.  Vi har egen produktion av bergkrossmaterial och betong samt moderna återvinningsstationer på flera platser i regionen. Det ger en effektiv försörjning och hantering av material i alla led. Med tankbilsekipage och kundanpassade tankstationer tryggar vi även leveranserna av bränsle och smörjmedel.

ABT Bolagen AB startade i Vallentuna 1985, då som lastbilscentral. Vi har utvecklats tillsammans med våra kunder och har genom åren breddat oss i både verksamhet och geografi. Sedan 2010 finns vi i egna lokaler i Rosersberg, mitt i ett expansivt logistikcentrum mellan Stockholm och Arlanda. 2015 startades dotterbolaget ABT i Väst AB (dåvarande Miljötransport i Sverige AB) i sydvästra Sverige med ambitionen att erbjuda samma utbud av produkter och tjänster som ABT Bolagen AB. 2017 grundades dotterbolaget ABT Betong i Sollentuna där högkvalitativ betong produceras. Vi har idag ca 75 medarbetare. Tillsammans med våra samarbetspartners maskinförare och chaufförer sysselsätter vi närmare 400 personer.

För oss är det en drivkraft att hitta lösningar som gynnar helheten. Vi tar vara på resurserna, oavsett det handlar om människor, maskiner eller material. Så långt som möjligt återvinner vi schaktmassor till nya material. Även sådant som normalt läggs på deponi använder vi till något nytt, förutsatt att massorna uppfyller kraven för aktuell markanvändning. Med samma filosofi formar vi våra bergtäkter till byggklara industritomter.

Vi engagerar oss i branschfrågor, särskilt inom säkerhet och miljö. Vi är aktiva medlemmar i Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI) där vi har en styrelseplats samt plats i krossutskottet. Genom SBMI är vi med och driver ”Färdplan fossilfri ballast 2045” samt projekten ”Hållbar smart elektrifiering av krossar”, ”Tystare krossning” och ”Delegationen för cirkulär ekonomi”. Jämte säkerhet ser vi just miljö som en av våra viktigaste frågor. Byggbranschens lastbilar och anläggningsmaskiner orsakar idag stora utsläpp av koldioxid. Det vill vi förändra.

Vi gillar att nå resultat och gör det utan genvägar. Hellre tar vi de extra steg som krävs för att göra skillnad. Vi sätter alltid säkerheten främst, har tydligt miljöfokus och investerar kontinuerligt i både kunskaper, metoder och teknik.


Example photo

Michael Haddleton

Verkställande Direktör
Example photo

Martin Albertsson

Affärsområdeschef Fastigheter Styrelseordförande