ABT Betong

ABT Betong

ABT Betong tog sin form hösten 2017 och är belägen i Sollentuna. Anläggningen består av två mobila betongfabriker. Den geografiska flexibiliteten ger oss möjligheten att utföra vårt arbete med begränsad miljöpåverkan. Vår nysatsning på fabriksbetong placerar oss i teknikens framkant tack vare moderna fabriker och utrustning för återvinning. Alla restprodukter (såsom vatten, ballast och restbetong) kan därigenom återvinnas. En sådan lösning är miljövänligt fördelaktig och därtill även ekonomisk. Vi har en bred och mångårig kompetens hos våra medarbetare och underentreprenörer och tillsammans med våra tydliga mål kommer vi närmare vår vision.

Ambitionen är att använda miljöcement i så stor utsträckning som möjligt för att minska våra koldioxidutsläpp ytterligare. Utbytet av bränsle, återvinning av restprodukter, samt strategiskt placerade fabriker och kompetent personal gör att vi är på rätt väg att förverkliga vår hållbarhetsvision.

 


Example photo

Joakim Larsson

VD ABT Betong
Example photo

Peter Kumpulainen

Projektchef
Example photo

Ivan Kuzmanovic

Produktionschef Södra Stockholm
Example photo

Martin Beckman

Produktionschef Norra Stockholm
Example photo

Anna Hedvall

Kundtjänstansvarig
Example photo

Simon Klingvall

Processtekniker
Example photo

Daniel Todorovic

Processtekniker