Krossproduktion

Krossproduktion

Med mobila krossverk producerar vi material nära dig och dina projekt, oavsett plats. Det minskar behovet av transporter, med fördelar för både ekonomi och miljö. Krossverken är i alla storlekar – från minsta tänkbara till de största möjliga. Vi har även siktar, sorteringsverk och större entreprenadmaskiner. Det ger oss tillgång till rätt kapacitet i varje uppdrag.

Våra erfarna medarbetare etablerar snabbt resurserna på nya platser. Vi anpassar löpande både maskiner och bemanning efter behoven. Det ger rätt kapacitet för effektiv och kvalitetssäkrad produktion av CE-märkt material.

Krossproduktionen är sprungen ur Schaktteknik i Uppsala AB – ett mobilkrossföretag med rötter i Alunda. Verksamheten startade 1990 och har i tio år varit ett helägt dotterbolag till ABT. Numera bedrivs verksamheten direkt i ABT.


Example photo

Tomas Trång

Platschef Krossning
Example photo

Daniel Gustavsson

Säljare
Example photo

Edward Andersson

Säljare
Example photo

Emil Fremdling

Maskinförmedlare
Example photo

Johan Engberg

Kalkylator
Example photo

Lars Vernersson

Säljare