Vi bygger Stockholm

Vi bygger Stockholm

Vi bygger tillsammans med samarbetspartners ett av Sveriges största infrastrukturprojekt – förbifart Stockholm. Projektet beräknas vara klart år 2026 och kommer att binda ihop nya spår och vägar i Stockholm. Förbifart Stockholm kommer att binda samman de norra och södra delarna vilket kommer att minska trafiken på Essingeleden och Stockholms innerstad. ABTs del i projektet omfattar jord- och bergschakt. På delprojektet i Akalla har vi losshållit 1,2 miljoner ton berg och merparten av berget återvanns på plats. Tack vare att materialet återvanns på plats sparade vi in cirka 35 000 lastbilslass.  Vi har varit delaktig i detta projekt sedan hösten 2016.