Transport

Transport

Våra chaufförer och fordon tryggar logistiken i dina projekt. Bland fordonen finns schaktbilar, bergtrailers, kranbilar, lastväxlare och TMA-fordon. Därför kan vi hjälpa dig med allt från material- och maskintransporter till hantering av containers.

Vi levererar schaktmassor samt grus-, berg-, kross- och jordprodukter. För oss är det viktigt att ta hand om schaktmassor på ett miljöriktigt sätt. Därför hanterar vi dessa på godkända återvinningsstationer.

Både våra chaufförer och fordon är väl rustade för uppdragen. Vi investerar kontinuerligt i utbildning, teknik, system och metoder. Det effektiviserar både planering, genomförande och uppföljning.

Vårt säkerhetsarbete är inriktat på att förhindra olyckor. Alla chaufförer bär varselkläder, hjälm och skyddsskor på arbetsplatser och vi följer alltid lokala säkerhetshetsföreskrifter. Samtidigt har vi en beredskap för sådant som inte får inträffa. Samtliga fordon är utrustade med första hjälpen-låda, bälteskniv, absorberingsmedel och brandsläckare.

 

HVO, Bränsle & Tankstationer

Vi har fossilfri diesel, vår HVO har flera fördelar jämfört med fossil diesel. Det är ett helt förnybart och hållbart drivmedel, som ger upp till 90% lägre utsläpp av växthusgaser (CO2). Det kan blandas med vanlig diesel och ger lägre underhållskostnader jämfört med andra förnybara alternativ. Ingen modifiering av motorer behövs, det är bara att tanka och köra!

Vi tryggar dina leveranser av diesel, eldningsolja och smörjmedel. Produkterna kommer från Sveriges ledande tillverkare. Vi fyller allt från små farmartankar till större anläggningar. Leveranserna sker med tankbilsekipage utrustade med moderna system för distribution och logistik.

För att ytterligare förbättra logistiken och miljöpåverkan i ert projekt kan vi även erbjuda ABTs tankstationer som vi ställer ut på det bygge eller den etablering som passar era behov bäst.

 

ABT-Bränsletankar


Example photo

Edward Andersson

Affärsområdeschef Transport
Example photo

Robert Vargö

Transportledare