Transport

Transport

Våra chaufförer och fordon tryggar logistiken i dina projekt. Bland fordonen finns schaktbilar, bergtrailers, kranbilar, lastväxlare och TMA-fordon. Därför kan vi hjälpa dig med allt från material- och maskintransporter till hantering av containers.

Vi levererar schaktmassor samt grus-, berg-, kross- och jordprodukter. För oss är det viktigt att ta hand om schaktmassor på ett miljöriktigt sätt. Därför hanterar vi dessa på godkända återvinningsstationer.

Både våra chaufförer och fordon är väl rustade för uppdragen. Vi investerar kontinuerligt i utbildning, teknik, system och metoder. Det effektiviserar både planering, genomförande och uppföljning.

Vårt säkerhetsarbete är inriktat på att förhindra olyckor. Alla chaufförer bär varselkläder, hjälm och skyddsskor på arbetsplatser och vi följer alltid lokala säkerhetshetsföreskrifter. Samtidigt har vi en beredskap för sådant som inte får inträffa. Samtliga fordon är utrustade med första hjälpen-låda, bälteskniv, absorberingsmedel och brandsläckare.

 

Bränsle

Vi tryggar dina leveranser av diesel, eldningsolja och smörjmedel. Produkterna kommer från Sveriges ledande tillverkare. Vi fyller allt från små farmartankar till större anläggningar. Leveranserna sker med två egna tankbilsekipage, utrustade med moderna system för distribution och logistik. Du har även tillgång till våra kundpassade tankstationer i Stockholm/Mälardalen.

Dieselpriset är vecka 03    13,25kr/liter.

Säkerhet

Vi arbetar alltid för högsta möjliga säkerhet vid leverans av bränsle och eldningsolja. Våra chaufförer är väl kvalificerade för det riskfyllda arbete som bränsletransporter innebär och har en mängd utbildningar – både externa och interna. Tankbilsekipagen har hög säkerhetsutrustning och vi granskar våra arbetsmiljörisker kontinuerligt.

Miljöpåverkan

Vi jobbar aktivt och kontinuerligt för att minska vår miljöpåverkan, exempelvis genom uppföljning av bränsleförbrukning, utbildning av våra förare och val av produkter. Succesivt byter vi ut våra tankbilsekipage till nya fordon drivna av miljöbränslen.

ABT-Bränsletankar


Example photo

Pär Söderblom

Affärsområdeschef Maskin & Transport
Example photo

Carl Andersson

Transportledare
Example photo

Katharina A. Eriksson

Transportledare
Example photo

Maria Wikfors

Transportledare Bränsle
Example photo

Mikael Gustavsson

Säljare
Example photo

Robert Vargö

Transportledare