Transport

Transport

Våra chaufförer och fordon tryggar logistiken i dina projekt. Bland fordonen finns schaktbilar, bergtrailers, kranbilar, lastväxlare och TMA-fordon. Därför kan vi hjälpa dig med allt från material- och maskintransporter till hantering av containers.

Vi levererar schaktmassor samt grus-, berg-, kross- och jordprodukter. För oss är det viktigt att ta hand om schaktmassor på ett miljöriktigt sätt. Därför hanterar vi dessa på godkända återvinningsstationer.

Vårt säkerhetsarbete är inriktat på att förhindra olyckor. Alla chaufförer bär varselkläder, hjälm och skyddsskor på arbetsplatser och vi följer alltid lokala säkerhetshetsföreskrifter. Samtidigt har vi en beredskap för sådant som inte får inträffa. Samtliga fordon är utrustade med första hjälpen-låda, bälteskniv, absorberingsmedel och brandsläckare.

 


Example photo

Edward Andersson

Affärsområdeschef Transport
Example photo

Robert Vargö

Transportledare
Example photo

Frida Holmertz

Transportledare
Example photo

Patrik Willén

Arbetsledare
Example photo

Anna Deckert

Transportledare