Maskiner

Maskiner

Våra maskinförares kompetens och vårt breda utbud av maskiner får din budget att räcka längre. Totalt förfogar vi över ett hundratal maskiner, däribland:
grävmaskiner, dumprar, väghyvlar, hjullastare och teleskoplastare.

Vi investerar kontinuerligt i utbildning, teknik, metoder och system. Det effektiviserar både planering, genomförande och uppföljning.

För att skapa säkra arbetsplatser har vi fortlöpande utbildning av maskinförare och övriga medarbetare. Vi försäkrar oss om att maskinerna är rätt utrustade och använder säkra redskap. Alla maskinförare bär varselkläder, hjälm och skyddsskor och vi följer alltid lokala säkerhetshetsföreskrifter. Utöver vårt förebyggande arbete har vi beredskap för sådant som inte får inträffa. Samtliga maskiner är utrustade med första hjälpen-låda, absorberingsmedel och brandsläckare.

 

 

 


Example photo

Edward Andersson

Affärsområdeschef Transport
Example photo

Fredrik Ström

Maskinförmedlare