Maskiner

Maskiner

Våra maskinförares kompetens och vårt breda utbud av maskiner får din budget att räcka längre. Totalt förfogar vi över ett hundratal maskiner, däribland grävmaskiner, dumprar, väghyvlar, hjullastare och teleskoplastare.

Vi investerar kontinuerligt i utbildning, teknik, metoder och system. Det effektiviserar både planering, genomförande och uppföljning.

För att skapa säkra arbetsplatser har vi fortlöpande utbildning av maskinförare och övriga medarbetare. Vi försäkrar oss om att maskinerna är rätt utrustade och använder säkra redskap. Alla maskinförare bär varselkläder, hjälm och skyddsskor och vi följer alltid lokala säkerhetshetsföreskrifter. Utöver vårt förebyggande arbete har vi beredskap för sådant som inte får inträffa. Samtliga maskiner är utrustade med första hjälpen-låda, absorberingsmedel och brandsläckare.

 

Bränsle

Vi tryggar dina leveranser av diesel, eldningsolja och smörjmedel. Produkterna kommer från Sveriges ledande tillverkare. Vi fyller allt från små farmartankar till större anläggningar. Leveranserna sker med två egna tankbilsekipage, utrustade med moderna system för distribution och logistik. Du har även tillgång till våra kundpassade tankstationer i Stockholm/Mälardalen.

Dieselpriset är vecka 8 12,68 kr/liter.

Säkerhet

Vi arbetar alltid för högsta möjliga säkerhet vid leverans av bränsle och eldningsolja. Våra chaufförer är väl kvalificerade för det riskfyllda arbete som bränsletransporter innebär och har en mängd utbildningar – både externa och interna. Tankbilsekipagen har hög säkerhetsutrustning och vi granskar våra arbetsmiljörisker kontinuerligt.

Miljöpåverkan

Vi jobbar aktivt och kontinuerligt för att minska vår miljöpåverkan, exempelvis genom uppföljning av bränsleförbrukning, utbildning av våra förare och val av produkter. Succesivt byter vi ut våra tankbilsekipage till nya fordon drivna av miljöbränslen.

ABT-Bränsletankar


Example photo

Emil Fremdling

Maskinförmedlare
Example photo

Fredrik Ström

Maskinförmedlare