Vision & Affärsidé

Vision & Affärsidé

Vision & mission
Vi ska främja en hållbar stads- och samhällsutveckling
genom att skapa kostnads- och resurseffektiva lösningar inom materialhantering

Affärsidé
Vi är en komplett leverantör av jord- och bergschakt, transport, återvinning, bergmaterial, betong och deponi inom bygg- och anläggningsbranschen med strategiskt placerade fasta återvinningsanläggningar för återvinning, deponi och krossat bergmaterial.


Example photo

Michael Haddleton

Verkställande Direktör