Vision & Affärsidé

Vision & Affärsidé

Vision

Vi ska bygga en hållbar stads- och samhällsutveckling
genom att skapa kostnads- och resurseffektiva lösningar inom materialhantering

Affärsidé
Vi är en komplett leverantör av jord- och bergschakt, transport, återvinning, bergmaterial, betong och deponi inom bygg- och anläggningsbranschen med strategiskt placerade fasta återvinningsanläggningar för återvinning, deponi och krossat bergmaterial.

Våra värderingar

Vi vill uppfattas som förtroendefulla, mänskliga och att vi bryr oss om miljön, kunderna, varandra och nästa generation.


Example photo

Michael Haddleton

Verkställande Direktör