Historia

Historia

Bolaget startades i Vallentuna 1985. Grundarna Roland Kahlson och Bengt Nordström, tillsammans med ett antal åkeriägare, förvärvade då konkursboet Åke Billefält Transport (ÅBT). Ringen över Å togs bort, så namnet blev ABT Transport AB.

Redan från början kännetecknades ABT Transport av framåtanda och nytänkande. Exempelvis var företaget först ut med runda asfaltsflak på sina lastbilar. Konstruktionen gjorde att asfalten behöll sina egenskaper under längre tid på flaket. Med tilltagande trängsel på Stockholms vägar var detta en välkommen nyhet. ABT Transport var då ett åkarägt företag med ett 30-tal ägare.

Under början av 2000-talet upplevde ägarna att företaget hade vuxit klart i sin dåvarande konstellation. År 2005 gavs tillfälle att förvärva ett antal andra företag som skulle komplettera ABT Transport med lastbilar och maskiner. Första förvärven var Scandrock och Schaktteknik, som sysslade med losshållning och krossning av berg. Därefter förvärvades Fliskompaniet (skogsfällning), Mälarfrakt (tungtransporter) och Mergol (dieselleverantör). Det gav ABT kompletta resurser att utföra allt från skogsdunge till byggfärdig terrass. Företaget beslutade då att specialisera sig som underentreprenör till i första hand befintliga kunder.

Efter alla företagsförvärv upplevde företagsledningen att verksamheten har blivit för bred för att behålla samma ägarkonstellation. Ledningen väljer då att lägga ett bud på företaget, något som ägarna accepterade.

Med en ägarbild minskad till fem personer döptes moderbolaget om till ABT Bolagen. ABT Transport blev då ett dotterbolag. Ganska snabbt därefter stod det klart att företaget var för spretigt och att det var svårt att få ekonomi i alla delar. Successivt avyttrades därför delar av dotterbolagen. Kvar i ABT Bolagen blev då ABT Transport, Schaktteknik och Mergol. Dotterbolagens verksamheter sammanförs nu så att alla resurser ligger i ett och samma företag: ABT Bolagen.

År 2009 minskades ägarna till fem personer och 2014 förändrades ägarbilden till tre personer: Bo Albertsson, Michael Haddleton och Mikael Graffman.

Med tiden blev vi trångbodda i Vallentuna. Under 2010 flyttade vi till våra nuvarande lokaler i Rosersberg.

Årsskiftet 2014/2015 fusionerades dotterbolagen ABT Transport AB, Schaktteknik i Uppsala AB och Mergol AB in i moderbolaget ABT Bolagen AB.

2015 grundades Miljötransport i Sverige AB (MISAB) med ambitionen att erbjuda samma utbud av produkter och tjänster som ABT Bolagen AB i sydvästra Sverige. 2017 startades det nya dotterbolaget ABT Betong i Sollentuna där högkvalitativ betong produceras. 2018 bytte Miljötransport i Sverige AB namn till ABT i Väst AB.

År 2020 säljs 50% av aktierna i ABT Betong AB till Scwenk Sverige AB.

Idag ägs ABT Bolagen AB till 96% av ABT Group AB och resterande 4% av Jens Asp. ABT Group AB ägs till 92% av Victorem AB och resterande 8% ägs av Fredrik Loggin och Pär Söderblom. Victorem AB ägs till 100% av Michael Haddleton och Martin Albertsson.”


Example photo

Pär Söderblom

VD ABT Väst
Example photo

Fredrik Loggin

Affärschef Entreprenad & Transport
Example photo

Michael Haddleton

Verkställande Direktör
Example photo

Jens Asp

Försäljningschef
Example photo

Martin Albertsson

Affärschef ÅVM & Fastigheter