ISO-certifikat

ISO-certifikat

Hela vår verksamhet är sedan 2004 certifierad enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Året därpå blev vi även certifierade enligt kvalitetssäkringssystemet ISO 9001 samt AFS 2001 för systematiskt arbetsmiljöarbete. Inom arbetsmiljö har vi sedan dess tagit steget från AFS 2001 till den internationella standarden ISO 45001.