Hållbarhet

Hållbarhet

Vi lägger grunden för ett mer hållbart samhälle

För oss på ABT Bolagen innebär hållbarhet att vi tar vara på resurserna, oavsett det handlar om människor, maskiner, material eller pengar. Genom att arbeta med ständiga förbättringar inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet lär vi oss att ständigt göra mer med mindre. Vi investerar i utveckling och utbildning samt använder den senaste tekniken. Att ha en trivsam och hälsosam arbetsmiljö är en grundförutsättning för att kunna utföra ett bra jobb. ABT Bolagens värderingar utgörs av att vi vill uppfattas som förtroendefulla och mänskliga. Vi vill att vårt arbetssätt ska reflektera att vi är en organisation som bryr oss om miljön, varandra, våra kunder och nästa generation. Genom att ta ansvar för vår ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan hoppas vi kunna driva förändringen mot ett hållbart samhälle.

 

Med oss blir ditt uppdrag lite grönare

Vi återvinner allt schaktmaterial som går att återvinna. Optimerad logistik och högsta möjliga grad av återvinning ger vinster för både miljö och plånbok. Det är en god hållbar tanke att bygga det nya Mälardalen av det gamla. Vi har dessutom antagit utmaningen att reducera våra utsläpp av växthusgaser från transporter med 70% till år 2024.

Vår ambition är att vara det miljövänliga alternativet i vår bransch, vilket ska genomsyra hela vår verksamhet. Detta inkluderar såklart även det schaktade materialet, det vill säga jordmassor av olika slag. Allt material vi hanterar på våra anläggningar återvinns och återanvänds så länge det uppfyller rådande miljökrav. Materialet läggs inte på deponier utan används istället till övertäckning eller ifyllnad, för att skapa exempelvis en golfbana eller en skidbacke. Genom att hitta nya användningsområden för materialet och utnyttja det material som ändå ska tas bort till följd av exploatering bidrar vi till mer hållbara och resurseffektiva samhällen.

 

Anlita oss för säkerhets skull, vi jobbar säkert eller inte alls

Genom att identifiera risker och vidta åtgärder förebygger vi olycksfall och ohälsa i vår verksamhet. Vår viktigaste fråga och utmaning är säkerheten. Vi har ett ständigt pågående arbete med att förebygga olyckor och ohälsa. Inom ABT Bolagen ska alla medarbetare komma hem oskadda från arbetet varje dag. Vårt arbetsmiljöarbete är certifierat enligt OHSAS 18001 vilket innebär att vi undersöker, genomför och följer upp aktiviteter inom verksamhetens ramar för att säkerställa att alla har en tillfredställande arbetsmiljö och för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

 

Människan bygger kvalitet

När andra automatiserar gör vi tvärt emot. Vi ser att det är människan i hytten som bygger kvalitet genom kompetens och engagemang.

 

Vill du veta mer och hur vi arbetar hållbart kontakta oss eller
läs vår hållbarhetsredovisning.Example photo

Malin Lewander

Hållbarhetsansvarig