Hållbarhet

Hållbarhet

Vi främjar en hållbar stads- och samhällsutveckling genom kostnads- och resurseffektiv materialhantering och materialåtervinning. Vårt hållbarhetsarbete är en integrerad del i vår kärnverksamhet där vi strävar efter att bl.a.:

  • återanvända och återvinna allt material som är möjligt
  • optimera transporterna tillsammans med våra kunder genom bl.a. tyngre lastning, kortare sträckor och returlass
  • använda fossilfria drivmedel i den mån det finns tillgängligt
  • minimera vår energianvändning och utsläpp genom effektivare fordon och tekniska hjälpmedel (i nuläget äger ABT t.ex. två el-lastbilar som finns till förfogande vid beställning)
  • samverka med andra aktörer i branschen genom exempelvis forum som Återvinningsindustrierna, SBMI och Centrum för cirkulärt byggande

 Läs vår hållbarhetsredovisning.

*

 

Visselblåsarfunktion

Vid misstanke om oegentligheter som berör ABT kan du här skapa ett anonymt ärende i vår visselblåsarfunktion.
https://visselbox.se/abtbolagen