Välkommen till ABT

Ett mark- och anläggningsbolag med expertis inom materialhantering

Vi lägger grunden för ett mer hållbart samhälle

För oss på ABT Bolagen innebär hållbarhet att vi tar vara på resurserna, oavsett det handlar om människor, maskiner eller material. Vår mission är att främja en hållbar stads- och samhällsutveckling genom kostnads- och resurseffektiv materialhantering och materialåtervinning.

Vi är ISO-certifierade inom arbetsmiljö (45001), kvalitet (9001) och miljö (14001) vilket innebär att vi målstyr vår verksamhet och genom att arbeta med ständiga förbättringar lär vi oss att ständigt göra mer med mindre.
Sedan verksamhetsår 2017 mäter och följer vi upp vår påverkan inom hållbarhet kontinuerligt och redovisar resultatet i vår årliga Hållbarhetsredovisning här på vår hemsida.

Om abt miljö bild.

Bild på abt-anställd.

Med oss blir Ditt uppdrag lite grönare

Vi återvinner allt schaktmaterial som går att återvinna. Optimerad logistik och högsta möjliga grad av återvinning ger vinster för både miljö och plånbok. Det är en god hållbar tanke att bygga det nya Mälardalen av det gamla. Vi har dessutom antagit utmaningen att reducera våra utsläpp av växthusgaser från transporter med 70% till år 2024.
Allt material vi hanterar på våra anläggningar återvinns och återanvänds så länge det uppfyller rådande miljökrav. Materialet läggs inte på deponier utan används istället till övertäckning eller ifyllnad, för att skapa exempelvis en golfbana eller en skidbacke. Genom att hitta nya användningsområden för materialet och utnyttja det material som ändå ska tas bort till följd av exploatering bidrar vi till mer hållbara och resurseffektiva samhällen.

Projekt:

En av Skandinaviens mest spännande golfbanor

Tillsammans med våra samarbetspartners bygger vi ombyggnationen av Österåkers golfbana som är designad av Henrik Stenson,...

Projektbild.

Vi bygger Stockholm

Vi bygger tillsammans med samarbetspartners ett av Sveriges största infrastrukturprojekt – förbifart Stockholm. Projektet beräknas vara...

Projektbild.

Med el-vägar minskar vi koldioxidutsläppen med 100%

I projektet eRoadArlanda arbetar vi med att förverkliga framtidens elvägar. Vår lösning baseras på konduktiv teknik där en elskena i vägbanan driver och laddar fordonen under resan. Projektet är en del i Trafikverkets förkommersiella innovationsupphandling där vi utvecklar...

Projektbild.