Välkommen till ABT

Vi arbetar med materialhantering och materialåtervinning
på ett energi- och kostnadseffektivt sätt för att främja
hållbar stads- och samhällsutveckling.
Växel Stockholm: 08-514 401 00
Växel Göteborg: 031-50 50 40
Transportledning Stockholm: 08-514 401 50
Transportledning Göteborg: 031-50 50 45

Vi lägger grunden för ett mer hållbart samhälle

För oss på ABT Bolagen innebär hållbarhet att vi tar vara på resurserna, oavsett det handlar om människor, maskiner, material eller pengar. Genom att arbeta med ständiga förbättringar inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet lär vi oss att ständigt göra mer med mindre. Vi investerar i utveckling och utbildning samt använder den senaste tekniken. Att ha en trivsam och hälsosam arbetsmiljö är en grundförutsättning för att kunna utföra ett bra jobb. ABT Bolagens värderingar utgörs av att vi vill uppfattas som förtroendefulla och mänskliga. Vi vill att vårt arbetssätt ska reflektera att vi är en organisation som bryr oss om miljön, varandra, våra kunder och nästa generation. Genom att ta ansvar för vår ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan hoppas vi kunna driva förändringen mot ett hållbart samhälle.

Om abt miljö bild.

Bild på abt-anställd.

Med oss blir Ditt uppdrag lite grönare

Vi återvinner allt schaktmaterial som går att återvinna. Optimerad logistik och högsta möjliga grad av återvinning ger vinster för både miljö och plånbok. Det är en god hållbar tanke att bygga det nya Mälardalen av det gamla. Vi har dessutom antagit utmaningen att reducera våra utsläpp av växthusgaser från transporter med 70% till år 2024.
Vår ambition är att vara det miljövänliga alternativet i vår bransch, vilket ska genomsyra hela vår verksamhet. Detta inkluderar såklart även det schaktade materialet, det vill säga jordmassor av olika slag. Allt material vi hanterar på våra anläggningar återvinns och återanvänds så länge det uppfyller rådande miljökrav. Materialet läggs inte på deponier utan används istället till övertäckning eller ifyllnad, för att skapa exempelvis en golfbana eller en skidbacke. Genom att hitta nya användningsområden för materialet och utnyttja det material som ändå ska tas bort till följd av exploatering bidrar vi till mer hållbara och resurseffektiva samhällen.

Projekt:

En av Skandinaviens mest spännande golfbanor

Tillsammans med våra samarbetspartners bygger vi ombyggnationen av Österåkers golfbana som är designad av Henrik Stenson,...

Projektbild.

Vi bygger Stockholm

Vi bygger tillsammans med samarbetspartners ett av Sveriges största infrastrukturprojekt – förbifart Stockholm. Projektet beräknas vara...

Projektbild.

Med el-vägar minskar vi koldioxidutsläppen med 100%

I projektet eRoadArlanda arbetar vi med att förverkliga framtidens elvägar. Vår lösning baseras på konduktiv teknik där en elskena i vägbanan driver och laddar fordonen under resan. Projektet är en del i Trafikverkets förkommersiella innovationsupphandling där vi utvecklar...

Projektbild.