Maskinförare och anläggningsmaskiner

Våra maskinförares kompetens och vårt breda utbud av maskiner får din budget att räcka längre. Totalt förfogar vi över ett hundratal maskiner, däribland grävmaskiner, dumprar, väghyvlar, hjullastare och teleskoplastare.

Vi investerar kontinuerligt i utbildning, teknik, metoder och system. Det effektiviserar både planering, genomförande och uppföljning.

För att skapa säkra arbetsplatser har vi fortlöpande utbildning av maskinförare och övriga medarbetare. Vi försäkrar oss om att maskinerna är rätt utrustade och använder säkra redskap. Alla maskinförare bär varselkläder, hjälm och skyddsskor och vi följer alltid lokala säkerhetshetsföreskrifter. Utöver vårt förebyggande arbete har vi beredskap för sådant som inte får inträffa. Samtliga maskiner är utrustade med första hjälpen-låda, absorberingsmedel och brandsläckare.

Kontaktpersoner

Fredrik Ström

Fredrik Ström

Maskinförmedlare

Tel. 08-514 401 25
Skicka epost

Emil Fremdling

Säljare

Tel. 08-514 401 65
Skicka epost

Medarbetare

Fler kontaktpersoner

Fredrik Loggin

Affärsområdeschef Entreprenad

Tel. 08-514 401 13
Skicka epost

Michael Haddleton

Michael Haddleton

Affärsutvecklare

Tel. 08-514 401 33
Skicka epost

Pär Söderblom

Pär Söderblom

Affärsområdeschef Maskin & Transport

Tel. 08-514 401 06
Skicka epost

Mikael Graffman

Mikael Graffman

Verkställande direktör

Tel. 08-514 401 80
Skicka epost

Martin Albertsson

Affärsområdeschef

Tel. 08-514 401 67
Skicka epost

Jenny Haddleton

Personalchef

Tel. 08-514 401 23
Skicka epost

STÄNG