Chaufförer och lastbilar

Våra chaufförer och fordon tryggar logistiken i dina projekt. Bland fordonen finns schaktbilar, bergtrailers, kranbilar, lastväxlare och TMA-fordon. Därför kan vi hjälpa dig med allt från material- och maskintransporter till hantering av containers.

Vi levererar schaktmassor samt grus-, berg-, kross- och jordprodukter. För oss är det viktigt att ta hand om schaktmassor på ett miljöriktigt sätt. Därför hanterar vi dessa på godkända återvinningsstationer.

Både våra chaufförer och fordon är väl rustade för uppdragen. Vi investerar kontinuerligt i utbildning, teknik, system och metoder. Det effektiviserar både planering, genomförande och uppföljning.

Vårt säkerhetsarbete är inriktat på att förhindra olyckor. Alla chaufförer bär varselkläder, hjälm och skyddsskor på arbetsplatser och vi följer alltid lokala säkerhetshetsföreskrifter. Samtidigt har vi en beredskap för sådant som inte får inträffa. Samtliga fordon är utrustade med första hjälpen-låda, bälteskniv, absorberingsmedel och brandsläckare.

Kontaktpersoner

Anna Karlsson

Anna Karlsson

Transportledare

Tel. 08-514 401 50

Carl Andersson

Carl Andersson

Transportledare

Tel. 08-514 401 50

Katharina A. Eriksson

Katharina A. Eriksson

Transportledare

Tel. 08-514 401 50

Robert Vargö

Transportledare

Tel. 08-514 401 79
Skicka epost

Medarbetare

Fler kontaktpersoner

Fredrik Loggin

Affärsområdeschef Entreprenad

Tel. 08-514 401 13
Skicka epost

Michael Haddleton

Michael Haddleton

Affärsutvecklare

Tel. 08-514 401 33
Skicka epost

Pär Söderblom

Pär Söderblom

Affärsområdeschef Maskin & Transport

Tel. 08-514 401 06
Skicka epost

Mikael Graffman

Mikael Graffman

Verkställande direktör

Tel. 08-514 401 80
Skicka epost

Martin Albertsson

Affärsområdeschef

Tel. 08-514 401 67
Skicka epost

Jenny Haddleton

Personalchef

Tel. 08-514 401 23
Skicka epost

STÄNG