Bränsle

Vi tryggar dina leveranser av diesel, eldningsolja och smörjmedel. Produkterna kommer från Sveriges ledande tillverkare.

Vi fyller allt från små farmartankar till större anläggningar. Leveranserna sker med tre egna tankbilsekipage, utrustade med moderna system för distribution och logistik. Du har även tillgång till våra kundpassade tankstationer i Stockholm/Mälardalen.

Med konceptet Totalomsorg behöver du inte oroa dig för att din tank ska stå tom. Tillsammans skapar vi den påfyllningslösning som passar bäst för dig och din verksamhet.

Säkerhet

Vi arbetar alltid för högsta möjliga säkerhet vid leverans av bränsle och eldningsolja. Våra chaufförer är väl kvalificerade för det riskfyllda arbete som bränsletransporter innebär och har en mängd utbildningar – både externa och interna. Tankbilsekipagen har hög säkerhetsutrustning och vi granskar våra arbetsmiljörisker kontinuerligt.

Miljöpåverkan

Vi jobbar aktivt och kontinuerligt för att minska vår miljöpåverkan, exempelvis genom uppföljning av bränsleförbrukning, utbildning av våra förare och val av produkter. Succesivt byter vi ut våra tankbilsekipage till nya fordon drivna av miljöbränslen.

Kontaktpersoner

Maria Wikfors

Maria Wikfors

Transportledare bränsle

Tel. 08-514 401 47
Skicka epost

Martin Beckman

Martin Beckman

Projektchef Bränsle

Tel. 08-514 401 40
Skicka epost

Medarbetare

Fler kontaktpersoner

Fredrik Loggin

Affärsområdeschef Entreprenad

Tel. 08-514 401 13
Skicka epost

Martin Beckman

Martin Beckman

Projektchef Bränsle

Tel. 08-514 401 40
Skicka epost

Michael Haddleton

Michael Haddleton

Affärsområdeschef Produktion & Återvinning

Tel. 08-514 401 33
Skicka epost

Jens Asp

Jens Asp

Försäljningschef

Tel. 08-514 401 38
Skicka epost

Lisette Alfthan

Lisette Alfthan

Verksamhetsutvecklingschef

Tel. 08-514 401 19
Skicka epost

Pär Söderblom

Pär Söderblom

Affärsområdeschef Maskin & Transport

Tel. 08-514 401 06
Skicka epost

STÄNG