Vision & Affärsidé

Vision
Vi skall vara kundens första val inom vårt verksamhetsområde.

Affärside
Vi är en komplett leverantör av jord- och bergschakt, transport, återvinning, bergmaterial och deponi inom bygg- och anläggningsbranschen.

Vi vill uppfattas som:

  • Förtroendefulla, mänskliga, att vi bryr oss om: miljön, kunderna, varandra, nästa generation
  • Professionella transport- och schaktentreprenörer med strategiskt placerade fasta återvinningsanläggningar för återvinning, deponi och krossat bergmaterial

 

Medarbetare

Fler kontaktpersoner

Fredrik Loggin

Affärsområdeschef Entreprenad

Tel. 08-514 401 13
Skicka epost

Michael Haddleton

Michael Haddleton

Affärsutvecklare

Tel. 08-514 401 33
Skicka epost

Pär Söderblom

Pär Söderblom

Affärsområdeschef Maskin & Transport

Tel. 08-514 401 06
Skicka epost

Mikael Graffman

Mikael Graffman

Verkställande direktör

Tel. 08-514 401 80
Skicka epost

Martin Albertsson

Affärsområdeschef

Tel. 08-514 401 67
Skicka epost

Jenny Haddleton

Personalchef

Tel. 08-514 401 23
Skicka epost

STÄNG