Säkerhet, Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Hela vår verksamhet är sedan 2004 certifierad enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Året därpå blev vi även certifierade enligt kvalitetssäkringssystemet ISO 9001 samt AFS 2001 för systematiskt arbetsmiljöarbete. Inom arbetsmiljö har vi sedan dess tagit steget från AFS 2001 till den internationella standarden OHSAS 18001.

Förebygger olyckor och ohälsa

Vi sätter alltid säkerheten främst. Ingen medarbetare eller annan person som jobbar med oss ska drabbas av olycksfall eller ohälsa i sitt arbete. Därför kräver vi att alla medarbetare använder varselkläder, hjälm, skyddsskor och bär ID06 vid vistelse på samtliga arbetsplatser.

Branschens ökade kunskap om riskerna leder ständigt till högre säkerhetskrav. Det ser vi som enbart positivt. Vi arbetar dagligen med att identifiera och förebygga risker, skador och krissituationer. Samtidigt bygger vi en kultur av kunskap, medvetenhet och ansvar – av var och en.

Trots hög medvetenhet och förebyggande insatser kan olyckan ändå vara framme. Om så sker har vi en väl förberedd krisgrupp samt ett journummer som är bemannat dygnet runt.

För våra medarbetare, underentreprenörer och kunder ordnar vi utbildningar inom exempelvis arbetsmiljö, säkerhet och hjärt- och lungräddning. Allt för att förebygga och för att vara förberedda om det som inte får hända ändå inträffar.

Förståelse bygger kvalitet

Grunden för vårt kvalitetsarbete är att våra medarbetare trivs på arbetet och har rätt kompetens.  Arbetet grundas också på vår service till dig som kund. Att vi säkerställer och förstår dina krav och förväntningar är förstås en förutsättning för att vi ska hitta de smartaste lösningarna. På så sätt utvecklar vi mervärden som gynnar oss båda.

Ny teknik har gett oss effektiva verktyg för uppföljning. Vi ser vad vi är bra på och det vi behöver bli bättre på.

Nya steg för bättre miljö

Våra maskiner och fordon har miljöklassade motorer, vilket drastiskt minskat utsläppen av kväveoxider, partiklar och cancerogena ämnen. Utöver detta har vi tagit frivilliga steg för att minska utsläppen av växthusgasen koldioxid. Vi är först ut i svenska byggbranschen att använda miljöbränsle till våra lastbilar och har som krav att samtliga nya fordon ska vara kompatibla med ett miljöbränsle. Detta har hittills sänkt våra utsläpp av koldioxid men effekten Well-To-Wheel blir ännu större av att vi även kör våra tankfordon på miljöbränsle.

Vi har maskinförare och chaufförer som är utbildade i eco-driving, vilket minskar både bränsleförbrukning och utsläpp.

Eftersom vi har egna stationer för material och återvinning har vi alltid något på flaket – i båda riktningarna. Även det gör vår verksamhet och dina projekt grönare.

Kontaktpersoner

Lisette Alfthan

Lisette Alfthan

Verksamhetsutvecklingschef

Tel. 08-514 401 19
Skicka epost

Martin Beckman

Martin Beckman

Ansvarig händelserapporter

Tel. 08-514 401 40
Skicka epost

Medarbetare

Fler kontaktpersoner

Fredrik Loggin

Affärsområdeschef Entreprenad

Tel. 08-514 401 13
Skicka epost

Martin Beckman

Martin Beckman

Projektchef Bränsle

Tel. 08-514 401 40
Skicka epost

Michael Haddleton

Michael Haddleton

Affärsområdeschef Produktion & Återvinning

Tel. 08-514 401 33
Skicka epost

Jens Asp

Jens Asp

Försäljningschef

Tel. 08-514 401 38
Skicka epost

Lisette Alfthan

Lisette Alfthan

Verksamhetsutvecklingschef

Tel. 08-514 401 19
Skicka epost

Pär Söderblom

Pär Söderblom

Affärsområdeschef Maskin & Transport

Tel. 08-514 401 06
Skicka epost

STÄNG