Historik

30 år av framåtanda

Bolaget startades i Vallentuna 1985. Grundarna Roland Kahlsson och Bengt Nordström, tillsammans med ett antal åkeriägare, förvärvade då konkursboet Åke Billefält Transport (ÅBT). Ringen över Å togs bort, så namnet blev ABT Transport AB.

Redan från början kännetecknades ABT Transport av framåtanda och nytänkande. Exempelvis var företaget först ut med runda asfaltsflak på sina lastbilar. Konstruktionen gjorde att asfalten behöll sina egenskaper under längre tid på flaket. Med tilltagande trängsel på Stockholms vägar var detta en välkommen nyhet. ABT Transport var då ett åkarägt företag med ett 30-tal ägare.

Under början av 2000-talet upplevde ägarna att företaget hade vuxit klart i sin dåvarande konstellation. År 2005 gavs tillfälle att förvärva ett antal andra företag som skulle komplettera ABT Transport med lastbilar och maskiner. Första förvärven var Scandrock och Schaktteknik, som sysslade med losshållning och krossning av berg. Därefter förvärvades Fliskompaniet (skogsfällning), Mälarfrakt (tungtransporter) och Mergol (dieselleverantör). Det gav ABT kompletta resurser att utföra allt från skogsdunge till byggfärdig terrass. Företaget beslutade då att specialisera sig som underentreprenör till i första hand befintliga kunder.

Efter alla företagsförvärv upplevde företagsledningen att verksamheten har blivit för bred för att behålla samma ägarkonstellation. Ledningen väljer då att lägga ett bud på företaget, något som ägarna accepterade.

Med en ägarbild minskad till fem personer döptes moderbolaget om till ABT Bolagen. ABT Transport blev då ett dotterbolag. Ganska snabbt därefter stod det klart att företaget var för spretigt och att det var svårt att få ekonomi i alla delar. Successivt avyttrades därför delar av dotterbolagen. Kvar i ABT Bolagen blev då ABT Transport, Schaktteknik och Mergol. Dotterbolagens verksamheter sammanförs nu så att alla resurser ligger i ett och samma företag: ABT Bolagen.

År 2009 minskades ägarna till fem personer och 2014 förändrades ägarbilden till tre personer: Bo Albertsson, Michael Haddleton och Mikael Graffman.

Med tiden blev vi trångbodda i Vallentuna. Under 2010 flyttade vi till våra nuvarande lokaler i Rosersberg.

Årsskiftet 2014/2015 fusionerades dotterbolagen ABT Transport AB, Schaktteknik i Uppsala AB och Mergol AB in i moderbolaget ABT Bolagen AB.

Medarbetare

Fler kontaktpersoner

Fredrik Loggin

Affärsområdeschef Entreprenad

Tel. 08-514 401 13
Skicka epost

Martin Beckman

Martin Beckman

Projektchef Bränsle

Tel. 08-514 401 40
Skicka epost

Michael Haddleton

Michael Haddleton

Affärsområdeschef Produktion & Återvinning

Tel. 08-514 401 33
Skicka epost

Jens Asp

Jens Asp

Försäljningschef

Tel. 08-514 401 38
Skicka epost

Lisette Alfthan

Lisette Alfthan

Verksamhetsutvecklingschef

Tel. 08-514 401 19
Skicka epost

Pär Söderblom

Pär Söderblom

Affärsområdeschef Maskin & Transport

Tel. 08-514 401 06
Skicka epost

STÄNG