Om ABT Bolagen

ABT Bolagen är en trygg och miljömedveten partner till bygg- och anläggningsbranschen i regionen. Vår tyngdpunkt ligger på maskin- och transporttjänster samt en specialiserad roll som underentreprenör. Vi har egen produktion av bergkrossmaterial samt moderna återvinningsstationer på flera platser i regionen. Det ger en effektiv försörjning och hantering av material i alla led. Med egna tankbilsekipage och kundanpassade tankstationer tryggar vi även leveranserna av bränsle och smörjmedel.

Företaget startade i Vallentuna 1985, då som lastbilscentral. Vi har utvecklats tillsammans med våra kunder och har genom åren breddat oss i både verksamhet och geografi. Sedan 2010 finns vi i egna lokaler i Rosersberg, mitt i ett expansivt logistikcentrum mellan Stockholm och Arlanda. Vi har idag ca 82 medarbetare. Tillsammans med våra samarbetspartners maskinförare och chaufförer sysselsätter vi närmare 400 personer.

För oss är det en drivkraft att hitta lösningar som gynnar helheten. Vi tar vara på resurserna, oavsett det handlar om människor, maskiner eller material. Så långt som möjligt återvinner vi schaktmassor till nya material. Även sådant som normalt läggs på deponi använder vi till något nytt, förutsatt att massorna uppfyller kraven för aktuell markanvändning. Med samma filosofi formar vi våra bergtäkter till byggklara industritomter.

Vi engagerar oss i branschfrågor, särskilt inom säkerhet och miljö. ABT Bolagen är medlem i Svenskt näringsliv och är aktiv medlem i Sweden Green Building Council. Jämte säkerhet ser vi just miljö som en av våra viktigaste frågor. Byggbranschens lastbilar och anläggningsmaskiner orsakar idag stora utsläpp av koldioxid. Det vill vi förändra.

Vi gillar att nå resultat och gör det utan genvägar. Hellre tar vi de extra steg som krävs för att göra skillnad. Vi sätter alltid säkerheten främst, har tydligt miljöfokus och investerar kontinuerligt i både kunskaper, metoder och teknik.

Kontaktpersoner

Bo Albertsson

Bo Albertsson

Styrelseordförande

Tel. 08-514 401 30
Skicka epost

Mikael Graffman

Mikael Graffman

Verkställande direktör

Tel. 08-514 401 80
Skicka epost

Medarbetare

Fler kontaktpersoner

Fredrik Loggin

Affärsområdeschef Entreprenad

Tel. 08-514 401 13
Skicka epost

Michael Haddleton

Michael Haddleton

Affärsutvecklare

Tel. 08-514 401 33
Skicka epost

Pär Söderblom

Pär Söderblom

Affärsområdeschef Maskin & Transport

Tel. 08-514 401 06
Skicka epost

Mikael Graffman

Mikael Graffman

Verkställande direktör

Tel. 08-514 401 80
Skicka epost

Martin Albertsson

Affärsområdeschef

Tel. 08-514 401 67
Skicka epost

Jenny Haddleton

Personalchef

Tel. 08-514 401 23
Skicka epost

STÄNG