Skapande anläggningar

I första hand återvinner vi dina gamla schaktmassor till nya material. Sådant som behöver deponeras använder vi också till något nytt, såvida massorna uppfyller kraven för aktuell markanvändning. Det ger rekreationsområden, hästhagar och en förstklassig skidbacke.

Även våra bergtäkter skapar något bestående nytt, för samtidigt som vi producerar förstklassigt bergmaterial bereder vi plats för framtida etableringar. Alltsammans under tillsyn från kommun eller annan myndighet.

Vi har flera återvinningsstationer runt om i Mälardalen. Det optimerar transporterna då vi tar emot schaktmassor från dig och berörda kommuner.

Ullna

Vår återvinningsstation i Ullna hjälper Täby kommun att skapa ett rekreationsområde i stadsdelen Arninge. Vi bygger en skidbacke, anlägger elljusspår och gör snyggt runtomkring. Området ska locka till aktiviteter året om, så här blir det möjligt att bränna kalorier med både skidor, joggingskor och mountainbike. Likaså att ladda fikakorgen och njuta av utsikten på 115 meters höjd.

Norrsätra

Norrsätra i Sollentuna kommun är vår nyaste station för bergterminal och krossproduktion. Samtidigt formar vi ett område avsett för lättare industrier. Intresset för etablering är stort, eftersom Sollentuna blivit en central del av länet. Norrsätra blir ett värdefullt komplement till det nya bostadsområdet Väsjön.

Verksamheten i Norrsätra sker i nära samarbete med JM Entreprenad. Tillsammans tar vi vara på närboendes önskemål och förslag. Av hänsyn till alla som bor i närheten och till områdets natur utför vi så kallad försiktig sprängning.

Ekobacken

Ekobacken är ett nytt industriområde i Gustavsberg. Här bedriver vi bergterminal och krossproduktion. Samtidigt hjälper vi JM Entreprenad att ta fram terrassklara tomter till företag som vill etablera sig på Värmdö och till befintliga företag som vuxit ur sina nuvarande lokaler.

Kontaktpersoner

Michael Haddleton

Michael Haddleton

Affärsområdeschef Produktion & Återvinning

Tel. 08-514 401 33
Skicka epost

Medarbetare

Fler kontaktpersoner

Fredrik Loggin

Affärsområdeschef Entreprenad

Tel. 08-514 401 13
Skicka epost

Martin Beckman

Martin Beckman

Projektchef Bränsle

Tel. 08-514 401 40
Skicka epost

Michael Haddleton

Michael Haddleton

Affärsområdeschef Produktion & Återvinning

Tel. 08-514 401 33
Skicka epost

Jens Asp

Jens Asp

Försäljningschef

Tel. 08-514 401 38
Skicka epost

Lisette Alfthan

Lisette Alfthan

Verksamhetsutvecklingschef

Tel. 08-514 401 19
Skicka epost

Pär Söderblom

Pär Söderblom

Affärsområdeschef Maskin & Transport

Tel. 08-514 401 06
Skicka epost

STÄNG