Skapande anläggningar

I första hand återvinner vi dina gamla schaktmassor till nya material. Sådant som behöver deponeras använder vi också till något nytt, såvida massorna uppfyller kraven för aktuell markanvändning. Det ger rekreationsområden, hästhagar och en förstklassig skidbacke.

Även våra bergtäkter skapar något bestående nytt, för samtidigt som vi producerar förstklassigt bergmaterial bereder vi plats för framtida etableringar. Alltsammans under tillsyn från kommun eller annan myndighet.

Vi har flera återvinningsstationer runt om i Mälardalen. Det optimerar transporterna då vi tar emot schaktmassor från dig och berörda kommuner.

Ullna

Vår återvinningsstation i Ullna hjälper Täby kommun att skapa ett rekreationsområde i stadsdelen Arninge. Vi anlägger elljusspår och gör snyggt runtomkring. Området ska locka till aktiviteter året om, så här blir det möjligt att bränna kalorier med både skidor, joggingskor och mountainbike. Likaså att ladda fikakorgen och njuta av utsikten på 115 meters höjd.

Norrsätra

Norrsätra i Sollentuna kommun är vår nyaste anläggning för krossproduktion. Samtidigt formar vi ett område avsett för lättare industrier. Intresset för etablering är stort, eftersom Sollentuna blivit en central del av länet. Norrsätra blir ett värdefullt komplement till det nya bostadsområdet Väsjön. Sedan 2017 producerar och levererar vi även högkvalitativ betong från ABT Betong.

Verksamheten i Norrsätra sker i nära samarbete med JM Entreprenad. Tillsammans tar vi vara på närboendes önskemål och förslag.

Ekobacken

Ekobacken är ett industriområde under fortsatt utveckling i Gustavsberg. Här bedriver vi bergterminal. Samtidigt hjälper vi JM Entreprenad att ta fram terrassklara tomter till företag som vill etablera sig på Värmdö och till befintliga företag som vuxit ur sina nuvarande lokaler.

Kontaktpersoner

Michael Haddleton

Michael Haddleton

Affärsutvecklare

Tel. 08-514 401 33
Skicka epost

Medarbetare

Fler kontaktpersoner

Fredrik Loggin

Affärsområdeschef Entreprenad

Tel. 08-514 401 13
Skicka epost

Michael Haddleton

Michael Haddleton

Affärsutvecklare

Tel. 08-514 401 33
Skicka epost

Pär Söderblom

Pär Söderblom

Affärsområdeschef Maskin & Transport

Tel. 08-514 401 06
Skicka epost

Mikael Graffman

Mikael Graffman

Verkställande direktör

Tel. 08-514 401 80
Skicka epost

Martin Albertsson

Affärsområdeschef

Tel. 08-514 401 67
Skicka epost

Jenny Haddleton

Personalchef

Tel. 08-514 401 23
Skicka epost

STÄNG