Med oss blir dina schaktmassor en del av ett kretslopp. Vi förvaltar naturens ekologiska tillgångar genom lokal återvinning och effektiv produktion av bergmaterial. Mobila moderna krossverk gör oss flexibla i geografi. Det ger oss utmärkta möjligheter att producera CE-märkta produkter nära dig.

Vi gillar lösningar som optimerar för oss båda och minimerar miljöpåverkan. Tillsammans skapar vi livsrum för både människor, djur och växter.

Skapande anläggningar

Vi vill mer än att producera nytt och lägga dina gamla massor på hög.

aker

Där vi har bergtäkter och återvinningsstationer skapar vi samtidigt något bestående nytt.

Kreativitet som skapar livsrum

Återvinning och deponi

Vi tar hand om, sorterar och återvinner dina schaktmassor.

ek

Även det som kräver deponi gör vi till en resurs, med rätt förutsättningar kan vi bygga allt.

Återvinningsstationer i Mälardalen

Bergmaterial och jordprodukter

Våra stationer erbjuder naturens ekologiska tillgångar förädlade till dig.

vagkors

Närheten till dig och dina projekt sparar tid och miljö i materialförsörjningen.

Fyllnadsmassor, kross- och jordprodukter

Krossproduktion

Med mobila resurser hjälper vi dig att krossa rätt kvantitet i rätt kvalitet.

host

Vi har ett tiotal mobila krossverk – från riktigt små till största tänkbara, plus siktar, sorterverk och större entreprenadmaskiner.

Mobilitet med kapacitet

Säkerhet, kvalitet och miljö

Hos oss möter du respekt för människor, maskiner och uppdrag.

by

Vi är ytterst medvetna om riskerna förknippade med tunga lyft, backande maskiner och tunga fordon. Därför tillåter vi inga genvägar.

Omsorg om människa, uppdrag och miljö

Medarbetare

Fler kontaktpersoner

Fredrik Loggin

Affärsområdeschef Entreprenad

Tel. 08-514 401 13
Skicka epost

Martin Beckman

Martin Beckman

Projektchef Bränsle

Tel. 08-514 401 40
Skicka epost

Michael Haddleton

Michael Haddleton

Affärsområdeschef Produktion & Återvinning

Tel. 08-514 401 33
Skicka epost

Jens Asp

Jens Asp

Försäljningschef

Tel. 08-514 401 38
Skicka epost

Lisette Alfthan

Lisette Alfthan

Verksamhetsutvecklingschef

Tel. 08-514 401 19
Skicka epost

Pär Söderblom

Pär Söderblom

Affärsområdeschef Maskin & Transport

Tel. 08-514 401 06
Skicka epost

STÄNG