Med oss blir dina schaktmassor en del av ett kretslopp. Vi förvaltar naturens ekologiska tillgångar genom lokal återvinning och effektiv produktion av bergmaterial. Mobila moderna krossverk gör oss flexibla i geografi. Det ger oss utmärkta möjligheter att producera CE-märkta produkter nära dig.

Vi gillar lösningar som optimerar för oss båda och minimerar miljöpåverkan. Tillsammans skapar vi livsrum för både människor, djur och växter.

Skapande anläggningar

Vi vill mer än att producera nytt och lägga dina gamla massor på hög.

aker

Där vi har bergtäkter och återvinningsstationer skapar vi samtidigt något bestående nytt.

Kreativitet som skapar livsrum

Återvinning och deponi

Vi tar hand om, sorterar och återvinner dina schaktmassor.

ek

Även det som kräver deponi gör vi till en resurs, med rätt förutsättningar kan vi bygga allt.

Återvinningsstationer i Mälardalen

Bergmaterial och jordprodukter

Våra stationer erbjuder naturens ekologiska tillgångar förädlade till dig.

vagkors

Närheten till dig och dina projekt sparar tid och miljö i materialförsörjningen.

Fyllnadsmassor, kross- och jordprodukter

Krossproduktion

Med mobila resurser hjälper vi dig att krossa rätt kvantitet i rätt kvalitet.

host

Vi har ett tiotal mobila krossverk – från riktigt små till största tänkbara, plus siktar, sorterverk och större entreprenadmaskiner.

Mobilitet med kapacitet

Betongproduktion

Hos oss kan du få kvalitetsbetong producerat och levererat. 

by

Alla restprodukter vid tillverkningen, såsom vatten, ballast och restbetong, kan återvinnas i vår anläggning.

Betongtillverkning i teknikens framkant

Medarbetare

Fler kontaktpersoner

Fredrik Loggin

Affärsområdeschef Entreprenad

Tel. 08-514 401 13
Skicka epost

Michael Haddleton

Michael Haddleton

Affärsutvecklare

Tel. 08-514 401 33
Skicka epost

Pär Söderblom

Pär Söderblom

Affärsområdeschef Maskin & Transport

Tel. 08-514 401 06
Skicka epost

Mikael Graffman

Mikael Graffman

Verkställande direktör

Tel. 08-514 401 80
Skicka epost

Martin Albertsson

Affärsområdeschef

Tel. 08-514 401 67
Skicka epost

Jenny Haddleton

Personalchef

Tel. 08-514 401 23
Skicka epost

STÄNG