Komplett, tryggt och enkelt

Hos oss är du trygg. Våra rutinerade platschefer planerar och genomför varje uppdrag i nära samarbete med dig, så att leveransen genomförs med rätt resurser, i rätt tid och på rätt plats.
Det ger tidsvinster och kostnadsbesparingar som gynnar alla.

Du får hjälp med allt från planering och arbetsledning till trädfällning, jord- och bergschakt, losshållning, krossning och terrassering. För att ytterligare underlätta ditt arbete använder vi gärna AMA-koder.

Miljö

Med oss blir dina uppdrag grönare. Vi arbetar dagligen för att vara konkret miljösmarta:

 • Minimalt antal transporter i och utanför arbetsområdet.
 • Näraliggande stationer för byggmaterial och återvinning.
 • Mesta möjliga återvinning.
 • Miljöriktig teknik.

Optimerad logistik och hög grad av återvinning ger vinster för både miljö och plånbok. Det är en god och hållbar tanke att bygga det nya Mälardalen av det gamla.

Vi är sedan flera år kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, miljöcertifierade enligt ISO 14001 och arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001.

Säkerhet

Anlita oss gärna för säkerhets skull. Vårt aktiva säkerhetsarbete är synligt i alla delar,
från avtal till tjänsternas utförande:

 • Riskbedömning med åtgärder inför varje entreprenad.
 • Samtliga medarbetare på arbetsplatsen använder varselkläder,
  hjälm, skyddsskor och ID06-kort.
 • Samtliga maskiner och fordon är försedda med korrekt skyddsutrustning.
 • Utbildningar i exempelvis arbetsmiljö, säkerhet och hjärt- och lungräddning.
 • Samma höga krav på alla – både kunder, samarbetspartners och oss själva.
 • Krisgrupp samt ett dygnet-runt-bemannat journummer.
 • Arbetsmiljöcertifierade enligt internationella standarden OHSAS 18001.
Medarbetare

Fler kontaktpersoner

Fredrik Loggin

Affärsområdeschef Entreprenad

Tel. 08-514 401 13
Skicka epost

Michael Haddleton

Michael Haddleton

Affärsutvecklare

Tel. 08-514 401 33
Skicka epost

Pär Söderblom

Pär Söderblom

Affärsområdeschef Maskin & Transport

Tel. 08-514 401 06
Skicka epost

Mikael Graffman

Mikael Graffman

Verkställande direktör

Tel. 08-514 401 80
Skicka epost

Martin Albertsson

Affärsområdeschef

Tel. 08-514 401 67
Skicka epost

Jenny Haddleton

Personalchef

Tel. 08-514 401 23
Skicka epost

STÄNG